Doa nabi-nabi yang tertera didalam al-Quran

Sedikit dari doa nabi-nabi yang tertera didalam al-Quran..
~
~
~
Doa Nabi Adam a.s~

“Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri,
dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami,
niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.”
* Quran - Surah Al A’raaf : 23 *
~
~
~
Doa Nabi Nuh (Noah)~

“Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. 
dan Sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaKu, 
dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaKu, 
niscaya aku akan Termasuk orang-orang yang merugi.”
* Quran - Surah Hud : 47 *
~
~
~
Doa Nabi Hud (Eber)~

”Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. 
tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. 
Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus.”
* Quran - Surah Hud : 56 *
~
~
~
Doa nabi Ibrahim (Abraham)~

Wahai Tuhanku,jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat.
Wahai Tuhan kami,kabulkanlah doaku.
Wahai tuhan Kami, berilah keampunan kepadaku dan dua ibu bapaku dan sekalian orang orang mukmin pada hari berlangsungnya hisab (nanti)”.
* Quran - Surah Ibrahim : 40 - 41 *
~
~
~
Doa Nabi Yusuf (Joseph)~

“Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi.
Pencipta langit dan bumi. 
Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, 
wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh."
* Quran - Surah Yusuf : 101 *
~
~
~
Doa Nabi Ayub (Job)~

“Wahai Tuhanku, sesunguhnya aku telah di timpa penyakit dan Engkau Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang”.
* Quran - Surah Al-Anbiya’ : 83 *
~
~
~
Doa nabi Yunus (Jonah)~

“Bahwasanya tiada Tuhan yang patut di sembah melainkan hanya Engkau,
Maha Suci Engkau,
sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim
* Quran - Surah Al-Anbiya’ : 87 *
~
~
~
Doa Nabi Musa (Moses)~

“Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku; 
“Dan mudahkanlah bagiku, tugasku; 
“Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, 
“Supaya mereka faham perkataanku; 
dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, 
(yaitu) Harun, saudaraku, 
teguhkanlah dengan dia kekuatanku, 
dan jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku, 
supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, 
dan banyak mengingat Engkau. 
Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami." 
* Quran - Surah Taha : 25 - 35 *
~
~
~
Doa nabi Sulaiman (Solomon)~

“Wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redhai dan masukkanlah aku dengan rahmatMu kedalam golongan hamba-hambaMu yang soleh”.
* Quran - Surah An-Naml : 19 *
~
~
~
Doa Nabi Zakaria (Zechariah)~

Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah lemahlah tulang -tulangku, 
dan telah putih melepaklah uban kepalaku; 
dan aku – wahai Tuhanku – tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadaMu. 
Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku; 
dan isteriku pula adalah seorang yang mandul; 
oleh itu, kurniakanlah daku dari sisiMu seorang anak lelaki. 
Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaakub; 
dan jadikanlah dia – wahai Tuhanku seorang yang diredhai serta disukai”.
* Quran - Surah Maryam : 4 - 6 *
~
~
~
Doa Nabi Isa (Jesus)~

Ya Allah, Tuhan kami! 
Turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit, 
untuk menjadi hari raya bagi kami, 
iaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, 
dan sebagai satu tanda (mukjizat) daripadamu (yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanMu); 
dan kurniakanlah rezeki kepada kami, 
kerana Engkau jualah sebaik-baik Pemberi rezeki”. 
* Quran - Surah Al - Maidah : 114 *
~
~
~
Doa Nabi Muhammad s.a.w~

“Wahai Tuhan kami! 
Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. 
Wahai Tuhan kami ! 
Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. 
Wahai Tuhan kami! 
Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. 
Dan maafkanlah kesalahan kami, 
serta ampunkanlah dosa kami, 
dan berilah rahmat kepada kami. 
Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir”.
* Quran - Surah Al - Baqarah : 286 *
By: Classic Berbisik

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...