KOD-KOD NOMBOR SERTA MATEMATIK DI DALAM AL QURAN

Dari pelajaran kimia yang kita pelajari di sekolah,
kita diperkenalkan komposisi kimia dari suatu benda,
diantaranya tentang molekul air.
Molekul air terdiri dari dua atom Hidrogen dan satu atom Oksigen.
Komposisi kimianya dikenal sebagai H2O.
Berat massa molekul air dapat dikira sebagai berikut:

Diketahui;

Berat massa atom Hidrogen = 1

Berat massa atom Oksigen = 16

Jadi,
jumlah berat massa molekul air (H2O) = (2 x 1) + (1 x 16) = 18

Nilai 18 ini sebenarnya dapat dihubungkan dengan ayat yang terdapat di dalam Al - Quran,
yaitu surah Al Mu’minuun ayat 18 pada Juz ke-18 Terjemahan ayatnya seperti berikut :

“Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran;
lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi,
dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.”


Kalau surah Al Mu’minuun berada pada urutan ke - 23,
maka perhitungan perkalian menjadi 23 x 18 x 18 = 74 52,
seterusnya angka 7452 diuraikan menjadi 7, 4, 5, 2 dan kemudian dijumlahkan 7 + 4 + 5 + 2 = 18.

Hasil penjumlahan memunculkan kembali angka 18.
Sangat sesuai dengan bunyi ayat di atas,
tentang air yang turun dari langit dan ternyata juga angka 18 sebagai nilai berat molekul air.
Sungguh Allah Maha Besar.

Nilai 18 dapat dilihat pada contoh ayat-ayat al quran seperti tertera di bawah ini yang ada berkaitan dengan air.

1~
Air yang dapat menyuburkan tumbuhan dan menghasilkan berbagai macam jenis buah-buahan.

Surah Fathiir ( 35 ) ayat ( 27 ) : juz ke - ( 22 ) .
Hasil perkaliannya : 35 x 27 x 22 = 20790,
diuraikan menjadi 2, 0, 7, 9,0 ,
kemudian dijumlahkan 2 + 0 + 7 + 9 + 0 = 18


2~
Sungai yang mengalir dan pemisah antara dua laut.

Surah An Naml ( 27 ) ayat ( 61) ; urutan juz ke - 20.
Hasil perkaliannya : 27 x 61 x 20 = 32940,
diuraikan menjadi 3, 2, 9, 4,0 ,
kemudian dijumlahkan 3 + 2 + 9 + 4 + 0 = 18


3~
Laut menenggelamkan Fir’aun bersama pasukannya.

Surah Yunus ( 10 ) ayat ( 90 ) ; juz ke - 11.
Hasil perkaliannya : 10 x 90 x 11 = 9900,
diuraikan menjadi 9, 9, 0, 0,0 ,
kemudian dijumlahkan 9 + 9 = 18.


4~
Kerosakan di laut dan di darat.

Surah Ar-Ruum ( 30 ) ayat ( 41 ) ; juz ke - 21.
Hasil perkaliannya : 30 x 41 x 21 = 25830,
diuraikan menjadi 2, 5, 8, 3, 0 ,
kemudian dijumlahkan 2 + 5 + 8 + 3 + 0 = 18.
HEBAT BUKAN KOD-KOD NOMBOR SERTA MATEMATIK DI DALAM AL QURAN...
Tapi sayangnya ramai yang tidak mahu memikirkannya..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...